0
shop, který máte rádi
0  Kč

Váš košík je prázdný.

Úvod   >   Info   >   Vše o nákupu   >   Obchodní podmínky
Informace

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost MIRONET.CZ  a.s. (IČO: 281 89 647, registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00043722) se řídí při zpracování informací o zákaznících platnými zákony České republiky, zejména zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytného kontaktu a údajů o adrese, které jsou v případě dopravy zboží předávány přepravním společnostem.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost MIRONET.CZ a.s. se sídlem Nad Kajetánkou 1478/26, Praha 6-Břevnov, PSČ: 169 00, IČO: 281 89 647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12695.

Co shromažďujeme?

Mironet shromažďuje především informace zadané do fakturačních formulářů. Povinnými údaji jsou jméno a příjmení nebo firma, e-mail, telefon, ulice, město a PSČ. Při přihlašování skrze FB účet získáváme přístup k vašemu emailu, jménu a příjmení. Díky tomu jsme schopni Vás přiřadit k Vašemu Mironet účtu, který u všech přihlášených uživatelů obsahuje historii nákupů. Zpracováváme tak zásadně jen a pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy a doporučením Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vaše osobní údaje shromažďujeme i k tomu, abychom Vám poskytli relevantní obsah a mohla proběhnout řádně obchodní spolupráce tzv. mohla být uzavřena kupní smlouva ohledně zboží, které jste si u nás objednali. Jakmile je smlouva uzavřena, tak Vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom Vám řádně doručili zakoupené zboží. Ze stejného právního důvodu Vám, jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy. Zpracování Vašich osobních údajů na tomto právním podkladě se děje i při monitoringu prováděném prostřednictvím kamer na našich jednotlivých provozovnách.

Jak lze manipulovat s osobními údaji?

Osobní údaje o zákaznících shromažďujeme po dobu jejich zpracování. Zákazník může své údaje snadno měnit po přihlášení na stránkách www.mironet.cz. Osobní údaje je také možno vymazat z databáze společnosti. Písemné žádosti zasílejte na e-mail marketing@mironet.cz

V rámci naší spolupráce při koupi a dodání Vámi objednaného zboží, je potřeba některé Vaše osobní údaje poskytnout i třetím osobám (tedy ve vztahu k těmto os. údajům vystupujeme v pozici jejich správce). Některé Vaše osobní údaje tak mohou být poskytnuty Vámi zvolenému dopravci v rámci doručení zboží. Dopravce by bez těchto údajů Vám nebyl schopen doručit zakoupené zboží. Nezbytné údaje poskytneme dopravci na základě Vaší objednávky, tak jak je v objednávce uvedete. Jedná se především o Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém Vás může dopravce kontaktovat. Vámi zvolený dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.

 

K čemu tyto údaje používáme?

Potřebujeme znát adresu, na kterou máme zboží dopravit, kontaktovat Vás v případě doplňujících dotazů nebo Vám poradit či doporučit produkty naší nabídky. Vámi poskytnuté informace tak především umožňují s Vámi vůbec komunikovat a vytvořit příslušnou objednávku.

Uživatelský účet: díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní řada užitečných funkcí (např. pokud uvedete své tel. číslo, můžeme vás snadno informovat o tom, kdy vám bude objednávka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k Vašemu uživatelskému účtu.

E-mail marketing: e-mailová obchodní sdělení Vám zasíláme na základě Vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že si upravíte nastavení svého uživatelského profilu.

Marketingové soutěže: v některých případech může být výherce soutěže vyfocen, popř. natočen, a to zejména z důvodu zvýšení transparentnosti našich marketingových soutěží. Toto zpracování osobních údajů provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zvýšení věrohodnosti marketingových soutěží v očích ostatních soutěžících a ve zvýšení atraktivity těchto soutěží. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku.

Call centrum: budete-li nás kontaktovat prostřednictvím našeho call centra (infolinka), budeme si váš telefonní hovor po předchozím upozornění nahrávat. Takové záznamy nám slouží ke kontrole kvality služeb poskytovaných našimi zaměstnanci.

Zlepšování našich služeb: pomocí historie Vašich objednávek a chování na webu dokážeme nabídnout relevantnější nabídky dalšího zboží, např. příslušenství k zakoupeným produktům. Na určitých místech tedy zobrazujeme takové produkty, které jsou přímo pro vás a odpovídají Vašim potřebám a zájmům.

Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku nebo v případě prokázání doručení objednaného zboží). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

 

Cookies

Cookies používáme jen k zajištění služeb e-shopu, nijak je nezkoumáme. V souladu se směrnicemi EU a doporučení Úřadu pro ochranu osobních údajů Vás proto na našich stránkách nemusíme obtěžovat požadavkem na souhlas s jejich využíváním.

 

Kamerové systémy na našich provozovnách

Automaticky zpracováváme záznamy z kamer na našich provozovnách.

U všech našich provozoven jsou umístěny kamerové systémy. U vstupu do monitorovaných prostor je vždy umístěna tabulka upozorňující, že vstupujete do prostor, které jsou monitorovány. Zaznamenáván je pouze obraz. Kamery na provozovnách máme jak z důvodu prevence, tak z důvodu objasňování případné protiprávní činnosti a ochrany zdraví osob. Provozovatelem kamerového systému jsme my, společnost MIRONET.cz a.s. Zaznamenané údaje nikomu neposkytujeme a záznamy uchováváme pro nezbytnou dobu, která je zapotřebí k zajištění oprávněného zájmu, který používáním kamerových systémů sledujeme.

 

Po jak dlouhou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

 

Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

Nahrávky telefonních hovorů z Call centra jsou uchovávány po krátkou dobu, nejdéle však po dobu 1 roku, ledaže pro nás bude z důvodu oprávněného zájmu nezbytné uchovat si nahrávky po delší dobu (např. při podezření ze zneužití údajů, z podvodu apod.)

Vaše kamerové záznamy standardně ukládáme po dobu 90 dní. Pakliže v monitorovaném prostoru dojde k protiprávnímu jednání, můžeme kontaktovat policii a předmětné záznamy příslušnému orgánu (policie, soud apod.) předat. V takovém případně nejsou záznamy po 90-dnech mazány, ale z důkazních důvodů je uchováváme do pravomocného skončení věci.

Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

MIRONET.CZ a.s získává váš dobrovolný souhlas se zařazením poskytnutých údajů do databáze společnosti a jejich dalším zpracováním registrací na našich stránkách. Jestli se rozhodnete poskytnout osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých lze identifikovat Vaši osobu), buďte ujištěni, že budou použity pouze s cílem podporovat Vás jako našeho zákazníka.

Ochrana Vašich osobních údajů

Velmi nám záleží na ochraně Vašich osobních údajů, proto jsme podnikli taková opatření a zajistili bezpečnost veškerých údajů, především abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití těchto údajů. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pravidelně aktualizovaná, tak aby byla zajištěna absolutní bezpečnost Vašich osobních údajů.

Jaká máte práva v souvislosti s ochrannou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení Vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

Koho kontaktovat chci-li další informace nebo uplatnit výše zmíněna práva?

V případě jakýchkoliv připomínek či podnětů k šetření ohledně Vašich osobních údajů nás kontaktujte na emailovou adresu: marketing@mironet.cz.