v košíku zboží za 0,-

Váš košík je prázdný.


Nejste přihlášen
Úvod   >   Info   >   Vše o nákupu   >   Obchodní podmínky
Informace

Ochrana osobních dat

Prohlášení o péči věnované soukromí a utajení osobních údajů.


Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost MIRONET.CZ  a.s. (IČO: 281 89 647, u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00043722) se řídí při zpracování informací o zákaznících platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytného kontaktu a údajů o adrese, které jsou v případě dopravy zboží předávány přepravním společnostem.

Co shromažďujeme?

Mironet shromažďuje informace zadané do fakturačních formulářů. Povinnými údaji jsou jméno a příjmení nebo firma, e-mail, telefon, ulice, město a PSČ. U přihlášených uživatelů rovněž zaznamenáváme historii nákupů.

Jak lze manipulovat s osobními údaji?

Osobní údaje o zákaznících shromažďujeme po dobu jejich zpracování. Zákazník může své údaje snadno měnit po přihlášení na stránkách www.mironet.cz. Osobní údaje je také možno vymazat z databáze společnosti. Písemné žádosti zasílejte na e-mail marketing@mironet.cz

K čemu tyto údaje používáme?

Potřebujeme znát adresu, na kterou máme zboží dopravit, kontaktovat Vás v případě doplňujících dotazů nebo Vám poradit či doporučit produkty naší nabídky. Celkově nám usnadňují komunikaci se zákazníky.

Cookies

Cookies používáme jen k zajištění služeb e-shopu, nijak je nezkoumáme. V souladu se směrnicemi EU Vás proto na našich stránkách nemusíme obtěžovat požadavkem na souhlas s jejich využíváním.

Souhlas se zpracováním osobních údajů u Kup Najisto

Zaškrtnutím políčka souhlasu souhlasím, aby moje osobní údaje, včetně rodného čísla, čísla občanského průkazu, data platnosti občanského průkazu a adresy bydliště poskytované společnosti Home Credit a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČO 26978636 (dále jen společnost) v souvislosti s žádostí o poskytnutí finanční služby „Kup najisto“ (dále jen „ Služba“), údaje získané společností z mého chování na webových stránkách partnera společnosti, který provozuje internetový obchod a služby s ním spojené s možností platební metody prostřednictvím Služby (dále „Eshop“), byly společností zpracovávány tj. shromažďovány, ukládány na nosiče informací, zpřístupňovány, vyhledávány, používány, předávány, uchovávány, tříděny blokovány a likvidovány v souladu se zákonem za účelem jednání ve věci poskytnutí Služby se společností, zajištění řádného poskytování Služby a za účelem posouzení mé bonity a důvěryhodnosti v souvislosti s žádostí o poskytnutí Služby. Souhlas uděluji na dobu 3 let.

Souhlasím, aby společnost získala od Eshopu osobní údaje poskytnuté E-shopu za účelem koupě zboží od E-shopu s volbou platební metody prostřednictvím Služby a údaje o mém chování v e-shopu (dále jen Údaje Eshop) a Údaje Eshop shromažďovala, uchovávala a zpracovávala za účelem a po dobu jak je uvedené v předchozím odstavci.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů jsou uvedeni na www.homecredit.cz. Prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, mám právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva podle § 21 zákona.

Tento souhlas se řídí podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

 callcentrum@mironet.cz

V Háji 10, 170 00 Praha 7

300x v ČR


© Mironet.cz a.s.