0
v košíku zboží za 0 Kč

Váš košík je prázdný.

Informace

Nabídka témat semestrálních a diplomových prací

Program podpory při tvorbě semestrálních a diplomových prací

Společnost Mironet realizuje program podpory studentů v rámci spolupráce s vybranými vysokými školami. Studentům nabízíme témata a pomoc při tvorbě semestrálních a diplomových prací. Hlavními výhodami tohoto programu jsou podpora při tvorbě práce a atraktivita témat.


Podpora studenta je zajištěna formou vyčleněných kontaktních osob. Ty studentovi zajistí poskytnutí reálných dat nutných pro vypracování práce, zpětnou vazbu a možnost testování během tvorby práce. Také mu dle tématu zajistí kontakt na fundované odborníky na vybrané téma. Taková podpora pomůže studentovi zvládnout jeho práci i rozvíjet své dovednosti během zpracování tématu.

Atraktivita témat spočívá v reálném přínosu práce (pracujete se skutečnými daty a skutečnými procesy, na změnu procesu máte vliv) a v prestiži, která je spojená s úspěšným dokončením takovéto práce. Výsledek práce díky spojení se známou značkou pomůže studentovi v jeho budoucí kariéře, např. při hledání atraktivnější pracovní pozice po dokončení školy.



Informatika

 • Převod strojových a parametrických dat do lidsky čitelné podoby

  1. Převod strojově čitelných dat do lidsky čitelné podoby pomocí NLP (Natural LanguageProcessing) - partner Databig

   Diplomová práce

   Teoretická část práce se bude týkat samotných převodových technik a algoritmů NLP, kde řešitel popíše jejich funkce a použitelnost v rámci převodů získaných produktových dat na strukturovaný popis jednotlivých produktů.

   Cílem praktické části práce bude vytvořit řešení pro převod strojově získaných dat o produktech do strukturovaného formátu a validovat korektnosti získaného obsahu. Za tímto účelem řešitel nasbírá set produktových dat z volně dostupných zdrojů.

  2. Převod parametrických dat popisující produkt na strukturovaný popis produktu - partner Databig

   Diplomová práce

   Teoretická část práce se bude týkat samotných převodových technik a algoritmů, kde řešitel popíše jejich funkce a použitelnost v rámci převodů získaných parametrických dat na strukturovaný popis jednotlivých produktů.

   Cílem praktické části práce bude vytvořit řešení pro převod parametrických dat o produktu na srozumitelný popis produktu. Za tímto účelem vytvoří set popisů produktů na základě parametrických dat o těchto produktech z volně dostupných zdrojů.

 • Vývoj řešení s využitím umělé inteligence

  1. Vývoj řešení pro vyhledávání, sumarizace a převod zákaznických produktových recenzí na bázi strojového učení - partner Databig

   Diplomová práce

   Cílem teoretické části práce bude dokumentace výsledného řešení a popis jeho funkcionality a použitých algoritmů.

   Cílem praktické části práce bude vývoj řešení, které dá uživateli přehled o dostupných online recenzích v cizích jazycích na internetu, a které bude detekovat online dostupné recenze na zadaný produkt na více serverech ve více jazycích. Výsledná stránka bude u produktů jedné kategorie agregovat hodnocení zákazníků dle jednotné stupnice (hvězdičkové hodnocení) s cílem porovnat tak produkty dané kategorie mezi sebou podle zákaznických hodnocení a k danému hvězdičkovému hodnocení u každého hodnocení vytvářet překlady zákaznických recenzí (výhody/nevýhody produktu) z více jazyků do českého jazyka.

  2. Vývoj řešení pro přizpůsobení webu podle potřeb uživatele po obsahové stránce - partner Databig

   Diplomová práce

   Cílem této práce je vývoj řešení, které podle chování uživatele bude automaticky přizpůsobovat obsah webu pro zvýšení uživatelské spokojenosti a konverzního poměru.

   Cílem teoretické části práce je dokumentace a popis řešení vyvíjeného v rámci praktické části.

   V rámci praktické části bude řešitel vyvíjet řešení využívající umělé inteligence pro automatické přizpůsobování obsahu webu podle uživatelských preferencí.

  3. Vývoj řešení pro analýzu textu produktových recenzí - partner Databig

   Diplomová práce

   Cílem teoretické části práce je dokumentace výsledného řešení a popis použitých technik a algoritmů.

   Cílem praktické části je vývoj řešení za využití umělé inteligence, které bude analyzovat obsah zákaznických recenzí na zadaný produkt a na základě provedené analýzy více recenzí bude automaticky vybírat a sumarizovat relevantní údaje z více serverů, detekovat nejčastěji popisované výhody nebo nevýhody produktu a filtrovat vulgární, nevhodné výrazy.

 • Analýza chování uživatelů

  1. Analýza lidského chování a citlivosti na různé formy automatické komunikace - partner Mironet

   Bakalářská práce

   Cílem této práce je analyzovat lidské chování vůči formám strojové automatické komunikace a jejich citlivost a pocity vůči tomuto typu komunikace.

   V rámci teoretické části bude řešitel provádět rešerši stávajícího stavu a výzkumů na podobné téma.

   V rámci praktické části provede žadatel dotazníkový výzkum na vzorku dobrovolníků a bude analyzovat jeho výsledky.

  2. Analýza hodnot získatelných z webových analytických nástrojů - partner Mironet

   Diplomová práce

   Cílem této práce je analýza hodnot o uživatelském chování získaných z analytických nástrojů jako je Google Analytics.

   V rámci teoretické části práce bude řešitel provádět rešerši o hodnotách získatelných z analytických nástrojů a jejich současnou využitelnost pro automatické přizpůsobení webu.

   V rámci praktické části musí řešitel provést analýzu konkrétních hodnot a navrhnout jakým způsobem je možné je využít pro automatické obsahové i grafické přizpůsobení webu.

  3. Analýza chování uživatelů na vybraných webech a návrh AI řešení pro zvýšení konverzního poměru - partner Mironet

   Diplomová práce

   Cílem této práce je zjistit jakým způsobem je možné zvýšit konverzní poměr za pomoci AI lepším využíváním znalostí o chování uživatelů.

   V rámci teoretické části práce bude řešitel provádět rešerši o současném využití umělé inteligence pro zvýšení konverzních poměrů.

   V rámci praktické práce provede řešitel analýzu chování uživatelů a navrhne, jakým způsobem by se získané znalosti mohly využít pro AI řešení zvyšující konverzní poměr.

 • Automatizace hlasové a textové komunikace

  1. Vývoj řešení pro automatickou emailovou komunikaci mezi zákazníkem a e-commerce obchodem - partner Databig

   Diplomová práce

   Teoretická část bude složena s rešerše principů a technik strojové emailové komunikace a dokumentace výsledného řešení.

   Praktická část práce bude složena z vývoje řešení, které bude zajišťovat strojovou komunikaci mezi zákazníkem a internetovým obchodem přes emaily, aby tak převzala část činnosti kontaktního centra. Řešitel pomocí technik strojového učení vyvine komunikační řešení týkající se témat zákaznické podpory.

  2. Vývoj řešení pro automatickou komunikaci pomocí online chatu mezi zákazníkem a e-commerce obchodem - partner Databig

   Diplomová práce

   Teoretická část práce bude spočívat v provedení rešerše technologií a technik pro strojovou komunikaci se zákazníkem pomocí online chatu. Dále musí řešitel dodat dokumentaci řešení vyvinutého v rámci praktické části práce.

   Praktická část práce bude spočívat ve vývoji řešení – chatovacího bota, který bude zajišťovat strojovou komunikaci s potenciálním zákazníkem přes online chat, aby tak převzal část činnosti kontaktního centra. Komunikace se bude příkladně týkat technické podpory a poradenství v rámci prodeje elektroniky.

  3. Vývoj řešení pro automatickou hlasovou komunikaci mezi zákazníkem a technickou podporou - partner Databig

   Diplomová práce

   Teoretická část práce se bude zabývat dokumentací řešení vyvinutého v rámci praktické části práce.

   Cílem praktické části práce bude vývoj řešení využívající existující text-to-speech řešení pro automatickou hlasovou komunikaci s člověkem a jeho úprava tak, aby dokázalo nahradit část činnosti kontaktního centra. Komunikace se bude týkat technické podpory a poradenství v rámci podpory IT techniky.

 • Analýza softwarových a hardwarových potřeb pro online výuku

  1. Analýza hardwarových požadavků na online výuku na základní škole z pohledu studenta - partner Mironet

   Bakalářská práce

   Cílem práce je analyzovat skutečnou hardwarovou náročnost používaných nástrojů nutných k online výuce na základních školách a navrhnout minimální a doporučené požadavky pro studentskou techniku.

   Cílem teoretické části práce je rešerše o hardwarové náročnosti používaných nástrojů pro online výuku na základních školách.

   V rámci praktické části práce bude řešitel provádět analýzu skutečné hardwarové náročnosti používaných nástrojů pro online výuku na základních školách a navrhne minimální a doporučené požadavky pro studentskou techniku.

  2. Analýza hardwarových požadavků na online výuku na základní škole z pohledu učitele - partner Mironet

   Bakalářská práce

   Cílem práce je analyzovat skutečnou hardwarovou náročnost používaných nástrojů nutných k online výuce na základních školách a navrhnout minimální a doporučené požadavky pro učitelskou techniku.

   Cílem teoretické části práce je rešerše o hardwarové náročnosti používaných nástrojů pro online výuku na základních školách.

   V rámci praktické části práce bude řešitel provádět analýzu skutečné hardwarové náročnosti používaných nástrojů pro online výuku na základních školách a navrhne minimální a doporučené požadavky pro učitelskou techniku.

  3. Analýza softwarových nástrojů pro online výuku - partner Mironet

   Bakalářská práce

   Cílem této práce je provedení analýzy současných nástrojů pro vedení online výuky a na základě této analýzy najít požadavky pro ideální výukové řešení.

   Cílem teoretické práce je rešerše dostupných softwarových nástrojů pro vedení online výuky.

   V rámci praktické části práce bude řešitel provádět analýzu řešení z teoretické části, jejich vlastnosti a na základě této analýzy navrhne požadavky na ideální výukové řešení.

 • UX analýza a návrh

  1. Analýza a návrh rozhraní webové stránky podle principů UX - partner Mironet

   Bakalářská práce

   Cílem práce je analyzovat uživatelské rozhraní vybraného webového portálu a navrhnout jeho vylepšení podle principů UX.

   Cílem teoretické části práce je analýza uživatelské rohraní konkrétního webového portálu.

   V rámci praktické části práce bude řešitel provádět návrh vylepšení analyzované stránky podle principů UX.

  2. Vývoj řešení pro přizpůsobení webu podle potřeb uživatele po grafické stránce - partner Mironet

   Diplomová práce

   Cílem této práce je vývoj řešení, které podle chování uživatele bude automaticky přizpůsobovat grafický obsah webu pro zvýšení uživatelské spokojenosti a konverzního poměru.

   Cílem teoretické části práce je dokumentace a popis řešení vyvíjeného v rámci praktické části.

   V rámci praktické části bude řešitel vyvíjet řešení využívající umělé inteligence pro automatické přizpůsobování grafického obsahu webu podle uživatelských preferencí.

  3. Porovnání nákupních rozhraní internetový obchodů a návrh na zlepšení uživatelského rozhraní obchodu - partner Mironet

   Bakalářská práce

   Cílem této práce je provézt analýzu několika konkurenčních internetových obchodů a navrhnout u vybraného obchodu vylepšení UX obchodu.

   Předmětem teoretické části práce je popis UX.

   Předmětem praktické části práce je pomocí dotazníkového šetření a pomocí přístroje eye tracker porovnat uživatelská rozhraní několika internetových obchodů a u jednoho z nich navrhnout vylepšení UX u jednotlivých stránek.

  4. Návrh redesignu webu mironet.cz s cílem vylepšení UX webu - partner Mironet

   Bakalářská práce

   Cílem práce je provedení kvalitativní analýzy UX webu mironet.cz a následný návrh konkrétního redesignu webu, který opraví současné UX nedostatky webu.

   Cílem teoretické části práce je rešerše principů a best practices UX s ohledem na web eshopu.

   Cílem praktické části práce je provedení kvalitativní analýzy UX webu mironet.cz. Z této analýzy musí vyjít konkrétní nedostatky v rámci UX webu. Tyto nedostatky následně musí být řešeny v rámci návrhu redesignu webu mironet.cz.

 • Systémová integrace

  1. Integrace systému pro diskuzní fórum se sociálními sítěmi - partner Mironet

   Bakalářská práce

   Cílem práce je integrace vybraných diskuzních vláken na sociálních sítích se systémem pro diskuzní fórum (například phpBB).

   Cílem teoretické části práce je rešerše o best practices v rámci integrace diskuzí na sociálních sítí do systému pro diskuzní fórum

   V rámci praktické části práce bude řešitel integrovat vybraná diskuzní vlákna z koinkrétní sociální sítě do systému pro diskuzní vlákna (například phpBB).

 • Systémový vývoj a automatizace

  1. Analýza stromových struktur produktů a návrh řešení pro jejich párování - partner Mironet

   Diplomová práce

   Cílem práce je analyzovat stromové struktury sortimentu vybrané společnosti a jejích dodavatelů a navrhnout řešení pro jejich automatické párování.

   Cílem teoretické části práce je analýza stromových struktur a jejich porovnání.

   Cílem praktické části práce je návrh řešení pro automatické párování stromových struktur na základě předchozí analýzy.

  2. Analýza sběru dat o zákaznickém zájmu o zboží na cenových srovnávačích a návrh řešení pro tento sběr - partner Mironet

   Diplomová práce

   Cílem práce je analyzovat problematiku sběru veřejně dostupných dat na cenových srovnávačích a na základě této analýzy navrhnout řešení, které bude sbírat relevantní data o zákaznickém zájmu.

   Cílem teoretické části práce je analyzovat problematiku sběru veřejně dostupných dat z vybraných cenových srovnávačů.

   Cílem praktické části práce je navrhnout řešení, které bude sbírat data o zákaznickém zájmu z vybraných cenových srovnávačů.

  3. Návrh řešení pro porovnání sortimentu obchodu a dodavatelů - partner Mironet

   Diplomová práce

   Cílem práce je návrh řešení, které bude schopné porovnat sortiment vybraného obchodu a jeho dodavatelů a zvýrazní produkty, které jsou dostupné u dodavatelů a zároveň nejsou v sortimentu obchodu.

   Cílem teoretické části práce rešerše problematiky porovnávání sortimentů.

   Cílem praktické části práce je návrh konkrétního řešení pro porovnávání sortimentů a zvýraznění produktů, které jsou k dispozici v sortimentech dodavatelů, ale ne v sortimentu obchodu.

  4. Návrh řešení pro automatické zařazení zboží do sortimentu - partner Mironet

   Diplomová práce

   Cílem práce je navrhnout řešení, které bude automaticky zařazovat chybějící zboží do sortimentu vybraného obchodu.

   Cílem teoretické části práce je rešerše problematiky zařazení zboží do systému vybraného obchodu.

   Cílem praktické části práce je návrh konkrétního řešení, které bude automaticky zařazovat zboží do systému obchodu na základě srovnání sortimentu s dodavateli.

  5. Analýza cenotvorby a návrh řešení pro její automatizaci - partner Mironet

   Diplomová práce

   Cílem práce je analyzovat problematiku cenotvorby a navrhnout řešení, které bude tento proces automatizovat.

   Cílem teoretické části práce je analyzovat problematiku cenotvorby v rámci vybraného eshopu.

   Cílem praktické části práce je návrh konkrétního řešení pro automatizaci cenotvorby v rámci vybraného eshopu.

  6. Návrh řešení pro porovnávání a párování dodavatelských feedů - partner Mironet

   Bakalářská práce

   Cílem práce je návrh řešení, které bude schopné porovnat dodavatelské feedy ve formě xml nebo csv souborů se stávajícím sortimentem obchodu a napárovat je.

   Cílem teoretické části práce analyzovat dodavatelské feedy vybraného eshopu a navrhnout způsob jejich párování.

   Cílem praktické části práce je návrh konkrétního řešení pro automatické porovnání a párování dodavatelských feedů.


Marketingová komunikace

 • Analýza efektivity marketingové komunikace

  1. Analýza efektivity bannerových reklamních kampaní a návrh řešení pro její zvýšení - partner Mironet

   Bakalářská práce

   Cílem práce je analyzovat principy a efektivitu v současnosti prováděných bannerových kampaní a navrhnout možnosti zvýšení jejich prodejní efektivity.

   Předmětem teoretické části práce je rešerše principů a best practices úspěšných bannerových kampaní.

   Předmětem praktické části práce je provedení analýzy historických bannerových kampaní dané organizace. Na základě této analýzy poté dojde k vytvoření návrhů pro zvýšení konverzního poměru a prokliků.

  2. Analýza efektivity mailingových kampaní a návrh řešení pro její zvýšení - partner Mironet

   Bakalářská práce

   Cílem práce je analyzovat principy a efektivitu současných mailingových kampaní a navrhnout možnosti, jak zvýšit jejich konverzní poměr.

   Předmětem teoretické části práce je provedení rešerše principů a best practices úspěšných mailingových kampaní.

   Předmětem praktické části práce je provedení analýzy historických mailingových kampaní dané organizace, kde na základě této analýzy poté dojde k vytvoření návrhů pro zvýšení konverzního poměru a prokliků současných mailingových kampaní.

  3. Analýza zákaznické spokojenosti s informačními maily a návrh řešení pro její zvýšení - partner Mironet

   Bakalářská práce

   Cílem práce je analýza současných informačních mailů odesílaných zákazníkům a navrhnout způsoby pro zvýšení zákaznické spokojenosti s těmito maily.

   Předmětem teoretické části práce je provedení rešerše principů a best practices týkajících se informačních emailů v oblasti elektronických obchodů.

   Předmětem praktické části práce je analýza informačních mailů, které jsou odesílány z vybraných elektronických obchodů a vytvoření návrhu řešení pro zvýšení informační hodnoty a zákaznické spokojenosti s těmito emaily.

  4. Analýza současných PPC marketingových kampaní a návrh postupů pro její zvýšení - partner Mironet

   Diplomová práce

   Cílem práce je analyzovat běžící PPC marketingové kampaně a navrhnout postupy pro zvýšení jejich efektivity a konverzních poměrů.

   Předmětem teoretické části práce je rešerše principů a best practices tvorby úspěšných PPC kampaní.

   Předmětem praktické části práce je analýza současných a historických PPC kampaní dané společnosti. Na základě této analýzy poté dojde k vytvoření návrhů pro zvýšení konverzního poměru a prokliků.

  5. Analýza marketingových kampaní na sociálních sítích a návrh postupů pro zvýšení jejich konverzních poměrů - partner Mironet

   Diplomová práce

   Cílem práce je analyzovat současné marketingové kampaně na sociálních sítích a navrhnout postupy pro zvýšení jejich konverzních poměrů.

   Cílem teoretické části práce je provést rešerši o současných marketingových kampaních na sociálních sítích.

   V rámci teoretické části práce bude řešitel provádět analýzu současných marketingových kampaní na sociálních sítích a na jejím základě navrhne postupy pro zvýšení jejich konverzních poměrů.

  6. Analýza efektivity marketingových kampaní na sociálních sítích a návrh na zvýšení jejich dosahů - partner IT People

   Diplomová práce

   Cílem této práce je analyzovat efektivitu marketingových kampaní na sociálních sítích a na základě této analýzy vytvořit návrh pro zvýšení dosahu těchto kampaní.

   Cílem teoretické části práce analyzovat efektivitu současných a historických marketingových kampaní na sociálních sítích.

   Cílem praktické části práce je na základě přechozí analýzy navrhnout postup, jak změnit tyto kampaně s cílem zvýšení jejich dosahu.

 • Sběr požadavků pro specializovaná komunikační zařízení

  1. Analýza vytížení, designu, zákaznických potřeb a očekávání na specializovaná komunikační zařízení pro prodejní prostředí - partner Mironet

   Bakalářská práce

   Cílem této práce je analyzovat prostředí prodejny za účelem zavedení komunikačních zařízení agregujících funkce pořadového systému, infopultu, automatické komunikace a sběru zákaznických dat.

   Předmětem teoretické části práce je rešerše současně používaných komunikačních zařízení a jejich vlastností.

   Předmětem praktické části práce je analýza prodejního prostředí za účelem nalezení designových, zátěžových a funkčních požadavků pro vývoj komplexního komunikačního zařízení.

  2. Analýza vytížení, designu, zákaznických potřeb a očekávání na specializovaná komunikační zařízení pro servisní prostředí - partner Mironet

   Bakalářská práce

   Cílem této práce je analyzovat prostředí servisu za účelem zavedení komunikačních zařízení agregujících funkce pořadového systému, automatické komunikace, infopultu a sběru zákaznických dat.

   Předmětem teoretické části práce je rešerše současně používaných komunikačních zařízení a jejich vlastností.

   Předmětem praktické části práce je analýza servisního prostředí za účelem nalezení designových, zátěžových a funkčních požadavků pro vývoj komplexního komunikačního zařízení.

 • Návrh marketingového mixu

  1. Porovnání reklamních kampaní internetový obchodů a návrh reklamní kampaně - partner Mironet

   Bakalářská práce

   Cílem této práce je provézt analýzu kampaní internetových obchodů a navrhnout úpravy ke zlepšení

   Předmětem teoretické části práce je popis různých druhů reklamních kampaní prováděných internetovými obchody.

   Předmětem praktické části práce je provedení dotazníkového šetření mezi zákazníky a potenciálními zákazníky internetových obchodů a návrh marketingového sdělení a vhodného marketingového mixu pro internetový obchod.

  2. Analýza a tvorba marketingového mixu - partner Mironet

   Diplomová práce

   Cílem práce je analyzovat aktuální propagační potřeby společnosti a navrhnout marketingový mix pro dosažení těchto potřeb.

   Cílem teoretické části práce je rešerše propagačních potřeb dané společnosti.

   V rámci teoretické části práce bude řešitel analyzovat propagační potřeba dané společnosti a na základě této analýzy navrhne marketingový mix pro dosažení těchto potřeb.

  3. Vytvoření návrhu na marketingovou kampaň pro kolekci šperků Miss České republiky - partner IT People

   Bakalářská práce

   Cílem práce je vypracovat návrh marketingové kampaně s cílem zvýšit povědomí a prodeje kolekce šperků Miss České republiky.

   Cílem teoretické části práce je průzkum a analýza trhu se šperky.

   Cílem praktické části je vytvoření konkrétní marketingové kampaně na základě předchozího průzkumu a analýzy.

  4. Vytvoření návrhu marketingové kampaně pro projekt Sportuj.cz - partner IT People

   Bakalářská práce

   Cílem práce je vytvoření marketingové kampaně pro propagaci projektu Sportuj.cz mezi fitness trenéry, fitness centry a vhodnou veřejností.

   Cílem teoretické části práce je průzkum a analýza trhu a konkurence na poli komunitních sportovních projektů.

   V rámci praktické části práce bude cílem řešitele vytvořit konkrétní marketingovou kampaň s cílem propagace projektu Sportuj.cz.

  5. Využití nástrojů marketingového mixu v soutěži Miss České republiky - partner IT People

   Diplomová práce

   Cílem práce je analýza současného využití nástrojů marketingového mixu a návrh jako zvýšit jeho efektivitu.

   Cílem teoretické části práce je analyzovat nástroje současného marketingového mixu z pohledu efektivity propagace a konverzních poměrů.

   Cílem praktické části projektu je navrhnout kroky pro zvýšení efektivity marketingového mixu.

  6. Marketing jako konkurenční výhoda soutěže Miss České republiky - partner IT People

   Diplomová práce

   Cílem práce je analyzovat marketingové potřeby soutěže Miss České republiky a navrhnout marketingové kampaně, které pomohou soutěži k získání či posílení konkurenční výhody nad ostatními obdobnými organizacemi.

   Cílem teoretické části práce je analyzovat marketingové potřeby a nedostatky soutěže vůči konkurenčním subjektům.

   Cílem praktické části práce je na základě předchozí analýzy navrhnout konkrétní marketingové kampaně, které pomohou soutěži upevnit či získat konkurenční výhody proti ostatním subjektům na trhu.

 • Průzkum trhu

  1. Analýza a průzkum trhu zařízení rozšířené reality, jejich technických limitů a testování pro využití v logistickém provozu - partner Mironet

   Bakalářská práce

   Cílem této práce je analyzovat trh zařízení pro rozšířenou realitu, jeho trendy, technické limity a využitelnost v rámci logistických provozů.

   V teoretické části práce bude řešitel provádět rešerši o stavu trhu, jeho trendech a technických vlastnostech a limitech vybraných zařízení.

   V praktické části práce bude řešitel testovat reálnou využitelnost rozšířené reality v rámci logistického provozu.

  2. Marketingový výzkum zaměřený na image soutěže - partner IT People

   Bakalářská práce

   Cílem práce je provést marketingový výzkum týkající se veřejného vnímání soutěže Miss České republiky. Na základě tohoto výzkumu pak řešitel navrhne kroky pro vylepšení veřejné image soutěže.

   Cílem teoretické části práce je provést marketingový výzkum veřejného vnímání soutěže.

   V rámci praktické části práce bude cílem řešitele vytvořit návrh na zlepšení veřejného vnímání soutěže na základě marketingového výzkumu.

  3. Analýza konkurenčního prostředí a tvorba marketingové strategie za účelem dosažení nejlepších výsledků na trhu - partner IT People

   Diplomová práce

   Cílem práce je analyzovat konkurenční prostředí soutěže Miss České republiky a na základě této analýzy vytvořit marketingovou strategie pro maximalizaci výsledků na trhu.

   Cílem teoretické části práce je analyzovat konkurenční prostředí soutěže Miss České republiky.

   Cílem praktické části soutěže je na základě této analýzy navrhnout optimální marketingovou strategii s účelem maximalizace tržního výsledku soutěže.

 • Využití marketingových kanálů

  1. Návrh na změnu strategie tvorby na sociálních sítích jednotlivých sociálních platforem za účelem zvýšení povědomí o soutěži - partner IT People

   Diplomová práce

   Cílem práce je analyzovat současnou strategii tvorby na sociálních sítích a navrhnout její změnu, která povede ke zvýšení veřejného povědomí o soutěži.

   Cílem teoretické části je analyzovat současnou strategii tvorby na jednotlivých sociálních sítích.

   Cílem praktické části práce je vytvořit návrh na změnu strategie na základě předchozí analýzy. Cílem tohoto návrhu je zvýšení povědomí veřejnosti o soutěži Miss České republiky.

  2. Návrh na změnu tvorby webových stránek soutěže za účelem zvýšení povědomí o soutěži - partner IT People

   Diplomová práce

   Cílem práce je analyzovat současnou strategii tvorby webových stránek a navrhnout její změnu, která povede ke zvýšení veřejného povědomí o soutěži.

   Cílem teoretické části je analyzovat současnou strategii tvorby webových stránek.

   Cílem praktické části práce je vytvořit návrh na změnu strategie na základě předchozí analýzy. Cílem tohoto návrhu je zvýšení povědomí veřejnosti o soutěži Miss České republiky.

  3. Televizní reklama jako nástroj propagace soutěže - partner IT People

   Diplomová práce

   Cílem práce je prozkoumat jakým způsobem je možné nejlépe využít televizní reklamu jako nástroj propagace soutěže Miss České republiky a vypracovat konkrétní návrh pro efektivní televizní reklamní kampaň.

   Cílem teoretické části práce je vypracovat rešerši problematiky využití televizní reklamy jako nástroje k propagaci soutěže.

   Cílem praktické části práce je na základě předchozí rešerše vypracovat návrh efektivní televizní reklamní kampaně.

 • PR a komunikace

  1. Public relations soutěže Miss České republiky - partner IT People

   Diplomová práce

   Cílem práce je analyzovat současnou PR strategii soutěže Miss České republiky a navrhnout kroky pro zvýšení její efektivity.

   Cílem teoretické části práce je provedení analýzy současné PR strategie a jednotlivých nástrojů.

   V rámci praktické části práce bude cílem řešitele vypracování konkrétního návrhu pro zvýšení efektivity PR kampaně soutěže.

  2. Komunikační strategie soutěže Miss České republiky - partner IT People

   Diplomová práce

   Cílem práce je analyzovat komunikační strategii soutěže Miss České republiky a navrhnout kroky pro zvýšení její efektivity.

   Cílem teoretické části práce je provedení analýzy současné komunikační strategie a jednotlivých nástrojů.

   V rámci praktické části práce bude cílem řešitele vypracování konkrétního návrhu pro zvýšení efektivity komunikační strategie soutěže.


Ekonomika, logistika a management

 • Management logistických pracovníků

  1. Analýza vlivu gamifikace pracovních činností a průběžného zaškolování logistických pracovníků na četnost výskytu syndromu vyhoření a fluktuaci pracovníků - partner Mironet

   Diplomová práce

   Cílem této práce je analyzovat vztah mezi mírou gamifikace pracovních činností a průběžného zaškolování pracovníků na míru výskytu syndromu vyhoření a fluktuace pracovníků.

   V rámci teoretické práce bude řešitel provádět rešerši o principech gamifikace a využívání gamifikace v současných provozech. Součástí rešerše také bude popis důvodů způsobujících syndrom vyhoření a fluktuaci zaměstnanců.

   V rámci praktické části bude řešitel analyzovat, jakým způsobem může gamifikace a školení ovlivnit výskyt syndromu vyhoření a fluktuaci zaměstnanců.

  2. Analýza pohybu skladníků a návrh optimální cesty skladníka - partner Mironet

   Bakalářská práce

   Cílem práce je analyzovat každodenní pohyb skladových pracovníků při výkonu jejich pracovní náplně a na základě této analýzy vytvořit plán optimální cesty skladníka pro minimalizaci prostojů a neefektivního pohybu po skladových prostorech.

   Cílem teoretické části práce je rešerše o pohybu skladových pracovníků při výkonu jejich práce.

   V rámci praktické části práce pak bude řešitel analyzovat pohyb skladových pracovníků a na základě této analýzy vytvoří plán optimální cesty skladníka pro minimalizaci prostojů a neefektivního pohybu po skladových prostorech.

 • Efektivnější správa logistických procesů

  1. Zlepšení logistiky internetového obchodu - partner Mironet

   Diplomová práce

   Cílem této práce je analyzovat efektivitu provozu skladu internetového obchodu a navrhnout řešení pro zvýšení efektivity.

   Předmětem teoretické části práce je popis metod pro zvýšení efektivity provozu skladu.

   Předmětem praktické části práce je výzkum provozu internetového obchodu, návrh řešení pro zvýšení efektivity a zjištění výsledků po jeho zavedení.

  2. Analýza jednopoložkových objednávek a návrh řešení pro jejich efektivnější sběr - partner Mironet

   Bakalářská práce

   Cílem práce je analyzovat jednopoložkové objednávky v rámci vybraného eshopu, analyzovat postup při jejich sbírání ve skladech a na základě těchto analýz navrhnout řešení pro zvýšení efektivity sběru těchto objednávek.

   V rámci teoretické části práce bude řešitel provádět rešerši jednopoložkových objednávek v rámci vybraného eshopu a způsob jejich sbírání ve skladech.

   V rámci praktické části práce bude řešitel provádět analýzu jednopložkových objednávek a analýzu způsobu sbírání ve skladech. Na základě těchto analýz pak řešitel navrhne řešení pro zvýšení efektivity sbírání těchto objednávek.

  3. Analýza současného umístění zboží do regálů a návrh řešení pro jeho efektivnější uspořádání s cílem efektivnějšího chodu skladu, zvýšení efektivity expedičních procesů, zvýšení efektivity příjmu zboží - partner Mironet

   Diplomová práce

   Cílem práce je analyzovat současné umístění zboží v rámci regálového systému ve vybraném skladu a na základě této analýzy navrhnout nové uspořádání, které zvýší efektivitu hledání zboží na skladu.

   Cílem teoretické části práce je provést rešerši umístění zboží v rámci regálového systému ve vybraném skladu.

   Cílem praktické části práce je provést analýzu umístění zboží v rámci regálového systému ve vybraném skladu a na základě této analýzy navrhnout nové uspořádání, které zvýši efektivitu hledání zboží na skladu.

  4. Automatizace logistiky internetového obchodu - partner Mironet

   Diplomová práce

   Cílem práce bude zmapovat a porovnat dostupné technologie pro automatizaci logistiky v e-commerce sektoru a vybrat nejvhodnější technologie pro e-shop se zaměřením na elektroniku.

   Cílem teoretické práce je rešerše dostupných technologií pro automatizaci logistiky v e-commerce sektoru.

   Cílem praktické části práce je provedení porovnávací analýzy dostupných technologií a výběr nejvhodnějších technologií pro e-shop se zaměřením na elektroniku.

  5. Zvýšení efektivity a zlepšení řízení chodu e-commerce skladu - partner Mironet

   Diplomová práce

   Cílem práce je návrh manažerských postupů a návrh školících, rozvojových a motivačních postupů pro zvýšení efektivity chodu skladu. Dále je cílem práce návrh postupů pro zlepšení využití stávajících technologií pro zvýšení efektivity práce, zvýšení výkonnosti jednotlivých skladníků a zlepšení chodu skladů.

   Cílem teoretické části práce je analýza současného stavu manažerských, školících, rozvojových a motivačních postupů a analýza současného využití technologií.

   Cílem praktické části práce je na základě těchto analýz navrhnout manažerské, školící, rozvojové a motivační postupy a navrhnout postupy pro lepší využití současných technologií.

  6. Návrh řešení pro řízení fronty skladových požadavků - partner Mironet

   Diplomová práce

   Cílem práce vytvoření návrhu řešení pro řízení fronty skladových požadavků v rámci pořadového systému. Řešení by tak mělo dané skladové operace řadit pro co nejefektivnější práci skladu.

   Cílem teoretické části práce je provést rešerši o současných skladových operacích v rámci konkrétního eshopu.

   Cílem praktické části práce je navrhnout konkrétní řešení pro efektivní řízení fronty skladových požadavků.

 • Použití moderních technologií v logistice

  1. Využití inteligentního kamerového systému pro odhalování chyb ve skladových prostorách - partner Mironet

   Diplomová práce

   Cílem práce je provést rešerši o možnostech využití kamerových systému pro odhalování pracovních chyb v rámci skladového prostoru. Na základě této rešerše je pak nutné provést návrh konkrétního kamerového systému ve vybrané skladu.

   Cílem teoretické části práce je provést rešerši o možnostech využití kamerových systému pro odhalování pracovních chyb v rámci skladového prostoru.

   V rámci praktické části práce bude řešitel provádět návrh konkrétního kamerového systému ve vybraném skladu na základě předchozí rešerše.

  2. Analýza obrazu ke zrychlení vyhledávání zboží na skladě pomocí umělé inteligence - partner Mironet

   Diplomová práce

   Cílem práce je provést analýzu obrazu ke zrychlení vyhledávání zboží na skladě pomocí umělé inteligence a návrh konkrétního řešení na základě této analýzy.

   Cílem teoretické části práce je provést rešerši o možnostech využití obrazu ke zrychlení vyhledávání zboží na skladě pomocí umělé inteligence.

   V rámci praktické části práce bude řešitel provádět analýzu obrazových řešení a na základě této analýzy navrhne řešení pro zrychlení vyhledávání zboží na skladě pomocí umělé inteligence ve vybraném skladu.

 • Organizace a management

  1. Vytvoření návrhu na zefektivnění organizačních procesů soutěže - partner IT People

   Bakalářská práce

   Cílem této práce je analyzovat organizační procesy soutěže Miss České republiky a vytvořit návrh pro zvýšení jejich efektivity.

   Cílem teoretické práce je procesní analýza organizačních procesů v rámci soutěže Miss České republiky.

   Cílem praktické části práce je vytvoření návrhu pro zvýšení efektivity jednotlivých procesů na základě procesní analýzy a best practices.

  2. Vyhodnocení a kontrola manažerských činností v průběhu konání soutěže - partner IT People

   Diplomová práce

   Cílem práce je navrhnout procesy pro efektivnější kontrolu a vyhodnocování manažerských činností v průběhu konání soutěže Miss České republiky.

   Cílem teoretické části práce je procesní analýza současných kontrolních a vyhodnocovacích procesů s cílem nalezení jejich nedostatků.

   Cílem praktické části práce je vytvoření návrhu procesů, které umožní efektivnější kontrolu a vyhodnocování manažerských činnosti a rozhodnutí v průběhu konání soutěže Miss České republiky.

 • Vzdělávání zaměstnanců

  1. Možnosti vzdělávání v projektu - partner IT People

   Bakalářská práce

   Cílem projektu je analýza současných možností vzdělávání v rámci projektu Miss České republiky a návrh řešení pro rozšíření těchto možností.

   Cílem teoretické části práce je rešerše vhodných možností vzdělávání v rámci projektu.

   Cílem praktické části projektu je analýza současných možností vzdělávání a vytvoření návrhu pro rozšíření těchto možností.

 • Obchodní management

  1. Struktura obchodního jednání za účelem zvýšení příjmů soutěže - partner IT People

   Bakalářská práce

   Cílem práce je analyzovat historická obchodní jednání a navrhnout strukturu, která povede ke zvýšení příjmů soutěže Miss České republiky.

   Cílem teoretické práce soutěže je analýza historických obchodních jednání a jejich struktury podle úspěšnosti a výše získaných prostředků.

   Cílem praktické části práce je návrh nové struktury obchodního jednání vytvořený s účelem zvýšení získaných finančních zdrojů.

  2. Efektivní nastavení obchodních procesů v soutěži Miss České republiky - partner IT People

   Diplomová práce

   Cílem projektu je procesní analýza současných obchodních procesů v soutěži Miss České republiky a vytvoření návrhu pro zvýšení efektivity těchto procesů.

   Cílem teoretické části práce je provedení procesní analýzy obchodních procesů v rámci soutěže s cílem najít jejich nedostatky.

   Cílem praktické části je návrh optimalizace obchodních procesů pro zvýšení jejich efektivity.

  3. Návrh změny obchodní strategie soutěže Miss České republiky - partner IT People

   Diplomová práce

   Cílem projektu je průzkum a analýza současné obchodní strategie soutěže a vytvoření návrhu pro její změnu s cílem zvýšení její efektivity a úspěšnosti.

   Cílem teoretické části práce průzkum a kvalitativní analýza současné obchodní strategie soutěže s cílem nalezení nedostatků.

   Cílem praktické části práce je vytvoření návrhu pro změnu obchodní strategie za účelem zvýšení její úspěšnosti a efektivity.

  4. Plánování, organizace a průběh dotačního procesu v soutěži Miss České republiky - partner IT People

   Bakalářská práce

   Cílem práce je navrhnout optimalizace pro efektivnější a úspěšnější plánovaní, organizaci a průběh dotačních projektů v rámci soutěže Miss České republiky.

   V rámci teoretické části práce bude cílem řešitele procesní analýza současných procesů plánování, organizace a průběhu dotačních projektů.

   Cílem praktické části práce je navržení optimalizace procesů plánování, organizace a průběhu dotačních projektů.

 • Psychologie a chování

  1. Psychologické vlivy na změnu osobnosti v soutěži Miss České republiky - partner IT People

   Diplomová práce

   Cílem práce bude prozkoumat a analyzovat psychologické vlivy na změnu osobnosti soutěžících v soutěži Miss České republiky a navrhnout kroky pro minimalizaci negativních změn.

   V rámci teoretické části práce bude řešitel prozkoumávat a analyzovat psychologické vlivy na změnu osobnosti soutěžích v průběhu soutěže Miss České republiky.

   Cílem praktické části je navrhnout konkrétní kroky, které umožní soutěži Miss České republiky minimalizovat negativní dopady soutěže na osobnost soutěžících.

  2. Behaviorální aspekty změny chování soutěžících - partner IT People

   Diplomová práce

   Cílem práce je prozkoumat a analyzovat behaviorální aspekty změny chování soutěžících v soutěži Miss České republiky.

   Cílem teoretické části práce je rešerše běžných behaviorálních aspektů změny chování, způsobu jejich nástupu a možností prevence.

   Cílem praktické části práce je analyzovat konkrétní behaviorální aspekty změny chování soutěžících a vytvořit návrh pro prevenci negativních aspektů.

  3. Behaviorální aspekty soutěžících v rámci půlroční účasti v soutěži - partner IT People

   Bakalářská práce

   Cílem práce je sledovat jakým způsobem se v průběhu soutěže Miss České republiky od castingu až po finále mění chování soutěžících a jak probíhá jejich osobní a osobnostní rozvoj.

   Cílem teoretické části práce provedení rešerše o behaviorálních aspektech změny chování a osobního či osobnostního růstu.

   Cílem praktické části práce je sledovat a analyzovat změny chování soutěžících Miss České republiky od castingu až po finále, včetně jejich osobního a osobnostního růstu.

  4. Psychologie soutěže Miss České republiky - partner IT People

   Diplomová práce

   Cílem práce je vypracování analýzy povahových rysů soutěžících za účelem nalezení, které typy osobností jsou nejvíce vhodné pro účast v soutěži Miss České republiky. Sekundárním cílem práce je návrh nastavení komunikačních aspektů mezi soutěžícími a organizátory a partnery.

   Cílem teoretické části práce je rešerše povahových rysů a rešerše aspektů efektivní komunikace mezi účastníky a organizátory a partnery.

   Cílem praktické části práce je analyzovat povahové rysy soutěžících Miss České republiky s účelem nalezení nejvhodnějších povahových rysů pro účast v soutěži. Dále musí řešitel vytvořit návrh pro efektivnější komunikace mezi soutěžícími, organizátory a partnery.


Obecné téma

Mironet nabízí pro zájemce možnost volby obecného tématu ve spojení se společností Mironet. Toto téma je určeno převážně pro studenty, kteří si z výše vypsaných témat žádné nevybrali. Nicméně je společnost Mironet zaujala a rádi by o této firmě vedli svoji závěrečnou práci.


Témata v anglickém jazyce

Společnost Mironet nabízí pro zájemce možnost volby jakéhokoliv výše vypsaného tématu v anglickém jazyce. Jsme otevřeni zahraničním studentům.


Kontakt: lukas.kubik@mironet.cz

Kontakt

callcentrum@mironet.cz

8:00 – 19:15
Pondělí – Pátek

Počítače dětem

20 prodejen
7300 výdejen

Osobní odběry

Asus gold partner
ESET gold partner
Dell gold partner
Shop roku 2020

© Mironet.cz a.s.