0
v košíku zboží za 0 Kč

Váš košík je prázdný.


Nejste přihlášen

Využijte dotace z fondů EU na rozvoj vaší MŠ nebo ZŠ

Využijte dotace z fondů EU na rozvoj vaší MŠ nebo ZŠ

Projektová podpora

Podpora MŠ a ZŠ zjednodušeným vykazováním (Šablony III), Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 80 a 81

Zajistíme Vám metodickou podporu projektu od zpracování rozvahy a návrhu skladby šablon, po vyhodnocení projektu.

BDLVT8A laptop

INFORMACE O VÝZVĚ ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ III


 • Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha a Výzva č. 02_20_081 Šablony III – pro hlavní město Praha
 • Oprávnění žadatelé: Mateřské, základní školy, základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny, školní kluby
 • Datum zahájení příjmu žádostí: od 31. února 2020
 • Ukončení příjmu žádostí: 29. června 2021 do 14 hodin
 • Alokace na obě výzvy: 3 270 000 000 Kč
 • Výpočet částky pro školu: 200 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků × 1 500 Kč)
 • V případě „ZŠ a MŠ“ se částka 200 000 Kč počítá jedenkrát za MŠ a jedenkrát za ZŠ, celkem tedy 400 000 Kč. Zároveň nesmí být celkově vyšší než 5 mil. Kč na žadatele
 • Souběžná realizace projektu Šablony II a Šablony III
 • Kvůli mimořádné situaci a možnému prodloužení realizace projektů z II. vlny šablon může dojít k částečné souběžné realizaci projektů ze Šablon II a III. Ta je možná za podmínky, že nebudou v projektech souběžně realizovány stejné aktivity.

Kontaktujte nás


Jan Nedvěd - Mironet
Jan Nedvěd
vedoucí V. I. P. oddělení

 • Podporované oblasti
  • aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT
  • osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů
  • spolupráce s rodiči dětí/žáků a veřejností
  • extrakurikulární aktivity (řemeslné dovednosti, pěstitelské práce)
  • personální podpora
  Povinná aktivita: Projektový den ve výuce.
 • Principy pro Šablony III
  • 100% dotace obdržíte již na začátku projektu
  • škola vždy podává žádost za 1 IČO = 1 žádost = 1 projekt
  • minimální hodnota projektu snížena na 100.000 (zažádat mohou i malotřídky, malé školy)

Odkazy na jednotlivé výzvy

Podpora aktivit ICT Podpora extrakurikulárních a rozvojových aktivit Mobilní učebna

Digitální mobilní učebna

Atraktivní řešení pro modernizaci výuky

Atraktivní řešení pro modernizaci výuky

Plně kompatibilní pro potřeby školy

Plně kompatibilní pro potřeby školy

Finančně úsporná

Finančně úsporná

Pro více informací kontaktujte naše VIP oddělení prostřednictvím tohoto formuláře

callcentrum@mironet.cz

8:00 – 19:15
Pondělí – Pátek

Počítače dětem

20 prodejen
7300 výdejen


© Mironet.cz a.s.