Rozhraní Wi-Fi - Wi-Fi Standardy - 802.11a/b/g/n/ac

Router zvládá více standardů,tím nejvyšším pak je specifikace 802.11ac.